Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Główny księgowy

Miejsce pracy:

Warszawa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Pion Głównego Księgowego.

Stanowisko:

Główny księgowy

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • Opracowanie „Planu Rzeczowo-Finansowego Instytutu”.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Instytutu” w części  dotyczącej PGK.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zamówień Publicznych Instytutu”.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń Pracowników Instytutu”.
 • Opracowanie „Rocznego Planu Kontroli” PGK.
 • Opracowanie „Planu Amortyzacji Środków Trwałych”.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Przeprowadzenia Inwentaryzacji Mienia Instytutu”.
 • Opracowanie planu urlopów pracowników PGK.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości.
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości oraz  przepiów podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, podatki i opłaty lokalne).
 • Doświadczenie zawodowe – np. minimum 5 lat pracy w PGK w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Znajomość przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy

 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.
 • Stabilne warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na: kadry@wiml.waw.pl


Data wytworzenia: 2020-07-17 15:03 Autor: Dorota Mińkowska-Dylik Data publikacji: 2020-07-17 15:03 Osoba udostępniająca na stronie: Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-17 Osoba modyfikująca: Pracownia Informatyki
Data stworzenia : 2014-04-09 14:37 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-01 13:55 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki