BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad działalności podstawową Centrum Medycyny Lotniczej Ośrodka Klinicznego WIML przez 1 lekarza posiadającego specjalizację z otolaryngologii, audiologii medycyny lotniczej oraz ukończony kurs i egzamin na lekarza orzecznika uprawniający do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-23 07:48 Autor: Sylwester Guzowski Data publikacji: 2019-04-23 07:48 Osoba udostępniająca na stronie: Sylwester Guzowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-23 Osoba modyfikująca: Sylwester Guzowski