Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Starszy specjalista

Miejsce pracy:

Warszawa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Pion Głównego Księgowego.

Stanowisko:

Starszy specjalista.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • Opracowanie „Planu Rzeczowo-Finansowego Instytutu”.
 • Opracowanie rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć Pionu Głównego Księgowego.
 • Opracowanie planu urlopów pracowników PGK.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Instytutu”.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zamówień Publicznych Instytutu”.
 • Współudział w opracowaniu „Planu Zatrudnienia Pracowników Instytutu i Funduszu Wynagrodzeń”.
 • Opracowanie „Rocznego Planu Kontroli” PGK.
 • Opracowanie „Planu Amortyzacji Środków Trwałych”.
 • Opracowanie „Planu Przeprowadzenia Inwentaryzacji Mienia Instytutu”.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości oraz podstaw zagadnień podatkowych.
 • Znajomość przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy.
 • Stabilne warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na: kadry@wiml.waw.pl


Data wytworzenia: 2020-07-06 14:11 Autor: Dorota Mińkowska-Dylik Data publikacji: 2020-07-06 14:11 Osoba udostępniająca na stronie: Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-06 Osoba modyfikująca: Pracownia Informatyki
Data stworzenia : 2014-04-09 14:37 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-01 13:55 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki