BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Świadczenie usług całodobowej, fizycznej ochrony obiektów Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej - 4/ZP/18

Drukuj
1 2 3

Typ zamówienia publicznego:postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Temat zamówienia publicznego: Świadczenie usług całodobowej, fizycznej ochrony obiektów Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-03-29 14:18 Autor: Beata Stoś Data publikacji: 2018-03-29 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Stoś Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-20 Osoba modyfikująca: Tomasz Miętek