BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:56 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:39 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:35 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:34 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:34 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:32 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 14:55 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 14:54 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-03-25 13:42 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-03-25 13:42 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-03-12 13:14 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-03-12 13:13 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-03-12 13:12 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych" stworzono dnia: 2020-03-12 13:10 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 4/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-03-04 09:35 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 4/ZP/20" stworzono dnia: 2020-03-04 09:34 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-28 12:24 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020r." zmieniono dnia: 2020-02-25 12:18 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020r." stworzono dnia: 2020-02-25 12:17 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-20 13:52 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa leków - 3/ZP/20" stworzono dnia: 2020-02-19 11:47 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" zmieniono dnia: 2020-02-17 13:20 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" zmieniono dnia: 2020-02-17 12:54 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" zmieniono dnia: 2020-02-17 12:52 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" stworzono dnia: 2020-02-17 12:51 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-10 11:14 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-10 11:07 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-10 11:05 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-10 11:03 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 2/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-02-10 11:02 przez: Magda Puszkarska