BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego - 11/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-18 15:15 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego - 11/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-18 15:14 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 21/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-18 14:23 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i jałowych zestawów operacyjnych - 19/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-18 13:59 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 21/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-14 11:25 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i jałowych zestawów operacyjnych - 19/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-14 10:15 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i jałowych zestawów operacyjnych - 19/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-14 10:15 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i jałowych zestawów operacyjnych - 19/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-14 10:14 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 20/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-09-11 12:17 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Gabinecie POZ Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2018-09-07 14:37 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Przychodni Stomatologicznej" stworzono dnia: 2018-09-07 14:36 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżur medyczny)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (program leczenia toksyną botulinową)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżur medyczny)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Centrum Medycyny Lotniczej" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Laryngologicznej Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Pracowni Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi oraz Poradni Laryngologicznej w Klinice Otolaryngologicznej" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (ortopedia i traumatologia)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Ośrodka" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (kardiologia)" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:44 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Przychodni Stomatologicznej Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:42 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:42 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:42 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego w Pracowni USG" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:42 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Dermatologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2018-09-07 10:42 przez: Sylwester Guzowski