BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych - 11/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-18 12:41 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-18 10:58 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-18 10:57 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-09-13 14:59 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżur medyczny)" stworzono dnia: 2017-09-13 14:58 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych - 11/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-12 13:11 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych - 11/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-12 13:10 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych - 11/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-12 13:09 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych 11/ZP/17" stworzono dnia: 2017-09-12 13:09 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-07 13:51 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-09-04 14:27 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów_42/zp/15" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:28 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna sprzętu medycznego-41/ZP/15" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:28 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego i mebli medycznych - 40/ZP/15" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:28 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa leków - 39/ZP/15" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:27 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usług pralniczych - 37/ZP/15" zmieniono dnia: 2017-09-04 12:27 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji - 8/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-08-31 15:17 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji - 8/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-08-31 15:16 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-08-30 15:27 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 10/ZP/17" stworzono dnia: 2017-08-30 15:21 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji - 8/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-08-30 10:48 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów stomatologicznych i materiałów medycznych do sterylizacji - 8/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-08-30 10:46 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna" zmieniono dnia: 2017-08-29 15:15 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna" zmieniono dnia: 2017-08-29 15:14 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna" zmieniono dnia: 2017-08-29 15:14 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna" zmieniono dnia: 2017-08-29 15:12 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Pielęgniarka anestezjologiczna w Zakładzie Anestezjologii Szpitala Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie" stworzono dnia: 2017-08-29 15:07 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-08-29 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego – Kierownika Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego WIML" zmieniono dnia: 2017-08-29 13:29 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-08-29 13:29 przez: Sylwester Guzowski