BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" stworzono dnia: 2020-01-27 09:23 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-24 13:04 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-24 13:03 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-24 12:58 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-24 12:56 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-23 14:54 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-20 14:50 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-20 14:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-20 14:44 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-20 14:42 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-17 14:10 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-17 14:10 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-16 13:34 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-16 11:03 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu do badań psychofizjologicznych - 20/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-15 14:02 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-15 13:26 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-15 13:26 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-15 12:22 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-13 14:33 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-13 14:29 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-13 14:28 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-01-13 14:27 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 1/ZP/20" stworzono dnia: 2020-01-13 14:26 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-13 13:11 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 22/ZP/19" zmieniono dnia: 2020-01-10 13:25 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-09 14:24 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-09 14:23 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-09 14:23 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-09 14:20 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-01-09 14:19 przez: Beata Stoś