BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy" zmieniono dnia: 2017-12-12 15:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Okulistycznej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżury medyczne)" zmieniono dnia: 2017-12-12 15:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Okulistycznej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżury medyczne)" stworzono dnia: 2017-12-12 14:59 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy" stworzono dnia: 2017-12-12 14:58 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Dermatologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-12 14:57 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego w Pracowni USG" stworzono dnia: 2017-12-12 14:56 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-12 14:55 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-11 14:56 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-11 14:56 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-11 14:54 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-11 14:53 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" stworzono dnia: 2017-12-11 14:53 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-11 13:04 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżury medyczne)" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni POZ Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Poradni POZ w Ośrodku Klinicznym" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Pracowni Gastroenterologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Przychodni Stomatologicznej Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Laryngologicznej Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Pracowni Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi oraz Poradni Laryngologicznej w Klinice Otolaryngologicznej" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (ortopedia i traumatologia)" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Ośrodka" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (kardiologia)" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:33 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-08 13:31 przez: Sylwester Guzowski