BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa urządzenia minimum 32 kanałowego do wykonywania diagnostyki EEG/QEEG/ERP wraz z akcesoriami, jednostką centralną o dużych mocach obliczeniowych oraz systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania -16/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:40 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Rozbudowa Infrastruktury Bezpieczeństwa Pożarowego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) - 17/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:40 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 18/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:40 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 15/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:39 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego - 14/zp/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:39 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania grup krwi - 13/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:39 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna sprzętu medycznego - 12/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:39 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa leków, systemu do pobierania krwi i materiałów opatrunkowych - 11/zp/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:39 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Usługa serwisowania wirówki przeciążeniowej – symulatora szkoleniowego - 10/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:38 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania - 9/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:38 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa środków dezynfekcyjnych - 8/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:38 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 6/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:37 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa mebli medycznych, drobnego sprzętu medycznego i jednorazowych materiałów medycznych - 7/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:37 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 5/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:37 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych - 3/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:37 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę infrastruktury bezpieczeństwa pożarowego WIML - 2/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:36 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej - 4/ZP/16" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:36 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli medycznych i zbiornika na tlen medyczny (ciekły)-1/ZP/16 " zmieniono dnia: 2019-02-01 09:36 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 30/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:35 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 30/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-02-01 09:33 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli medycznych i zbiornika na tlen medyczny (ciekły) - 33/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-28 12:14 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli medycznych i zbiornika na tlen medyczny (ciekły) - 33/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-28 12:13 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli medycznych i zbiornika na tlen medyczny (ciekły) - 33/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-28 12:12 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli medycznych i zbiornika na tlen medyczny (ciekły) - 33/ZP/18" stworzono dnia: 2019-01-28 12:12 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz próbek do międzynarodowej kontroli jakości badań w hematologii - 32/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-24 11:36 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz próbek do międzynarodowej kontroli jakości badań w hematologii - 32/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-24 11:35 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz próbek do międzynarodowej kontroli jakości badań w hematologii - 32/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-22 13:09 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Usługa ubezpieczenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie" stworzono dnia: 2019-01-18 12:53 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz próbek do międzynarodowej kontroli jakości badań w hematologii - 32/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-18 12:15 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych - 31/ZP/18" zmieniono dnia: 2019-01-17 12:05 przez: Beata Stoś