BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Poradni POZ w Ośrodku Klinicznym" stworzono dnia: 2017-12-08 13:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni POZ Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-08 13:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżury medyczne)" stworzono dnia: 2017-12-08 13:05 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Urologicznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-08 13:04 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" stworzono dnia: 2017-12-08 13:03 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-08 13:01 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (kardiologia)" stworzono dnia: 2017-12-08 13:00 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz wykonywanie czynności związanych z nadzorem i działalnością Ośrodka" stworzono dnia: 2017-12-08 12:59 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (ortopedia i traumatologia)" stworzono dnia: 2017-12-08 12:58 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Pracowni Diagnostyki Narządu Słuchu i Równowagi oraz Poradni Laryngologicznej w Klinice Otolaryngologicznej" stworzono dnia: 2017-12-08 12:57 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Laryngologicznej Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" stworzono dnia: 2017-12-08 12:56 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-06 13:18 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-11-30 12:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-11-30 12:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-11-30 12:43 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" stworzono dnia: 2017-11-30 12:43 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-23 07:59 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Centrum Medycyny Lotniczej" stworzono dnia: 2017-11-22 15:45 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:50 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:49 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:48 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:44 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:42 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:41 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" stworzono dnia: 2017-11-21 12:39 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2017-11-21 12:36 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżur medyczny)" stworzono dnia: 2017-11-14 14:52 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (program leczenia toksyną botulinową)" stworzono dnia: 2017-11-14 14:51 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżur medyczny)" zmieniono dnia: 2017-11-14 14:49 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Neurologii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-11-14 14:49 przez: Sylwester Guzowski