BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Samodzielny referent" zmieniono dnia: 2020-06-10 13:27 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Samodzielny referent" zmieniono dnia: 2020-06-10 13:24 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Samodzielny referent" zmieniono dnia: 2020-06-10 13:23 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Samodzielny referent" zmieniono dnia: 2020-06-10 13:19 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Samodzielny referent" stworzono dnia: 2020-06-10 13:18 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 4/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-06-08 12:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych - 8/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-05-26 12:59 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych 8/ZP/20" stworzono dnia: 2020-05-26 12:59 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Starszy Technik Administracyjny" stworzono dnia: 2020-05-18 15:32 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Administrator Obiektów" zmieniono dnia: 2020-05-18 15:30 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Administrator Obiektów" stworzono dnia: 2020-05-18 15:26 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w WIML" stworzono dnia: 2020-05-14 13:49 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 6/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-05-05 10:43 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 6/ZP/20" stworzono dnia: 2020-05-05 10:42 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 7/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-28 11:21 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 7/ZP/20" stworzono dnia: 2020-04-28 11:20 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa leków - 3/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-20 13:16 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-08 13:22 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-08 13:20 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-04-02 13:56 przez: Magda Puszkarska
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:39 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:35 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:34 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:34 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 15:32 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 14:55 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Struktura organizacyjna WIML" zmieniono dnia: 2020-03-31 14:54 przez: Izabela Szczepanik
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-03-25 13:42 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie” - 23/ZP/19 " zmieniono dnia: 2020-03-25 13:42 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5/ZP/20" zmieniono dnia: 2020-03-12 13:14 przez: Magda Puszkarska