BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Strona : "Downloads" stworzono dnia: 2014-09-01 14:07 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wytworzeniu mikroczujników / elektrod cienko- i grubowarstwowych dla potrzeb demonstratora 33/zp/14" stworzono dnia: 2014-08-28 12:30 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i sprzętu medycznego 35/ZP/14" stworzono dnia: 2014-08-22 12:23 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Asystent Poradni Dietetyki i Leczenia Otyłości" stworzono dnia: 2014-08-14 11:39 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa urządzeń medycznych 32/zp/14" stworzono dnia: 2014-08-11 11:55 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa wyposażenia wysokościowego pilota oraz materiałów i elementów do alternatywnego systemu podawania tlenu -31/ZP/14" stworzono dnia: 2014-08-08 13:06 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego 34/zp/14" stworzono dnia: 2014-08-08 12:48 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa leków - 30/ZP/14" stworzono dnia: 2014-08-07 08:19 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników do wykonywania badań na pracowni Serologii Transfuzjologicznej w oparciu o mikrometodę żelową do posiadanego sprzętu Diadem ID-System 29/ZP/14" stworzono dnia: 2014-08-06 09:32 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa i montaż lady barowej wraz z wyposażeniem i sprzętem " stworzono dnia: 2014-07-31 11:01 przez: Barbara Czupryniak
 • Artykuł : "Analityk Systemowy IT" stworzono dnia: 2014-07-24 12:03 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa środków dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej ETD - 28/ZP/14" stworzono dnia: 2014-07-22 09:07 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego 27/ZP/14" stworzono dnia: 2014-07-21 10:54 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Programista / projektant aplikacji" stworzono dnia: 2014-07-16 12:12 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Kierownik Studium Kształcenia Zawodowego" stworzono dnia: 2014-07-15 09:19 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Specjalista ds. realizacji projektów - Analityk" stworzono dnia: 2014-07-15 09:16 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Kierownik Projektów" stworzono dnia: 2014-07-15 09:13 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego 26/ZP/14" stworzono dnia: 2014-07-04 13:50 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "dostawa systemu obiektywnego wskazania zmęczenia i zapotrzebowania na zasoby informacyjne 25/ZP/14" stworzono dnia: 2014-07-04 12:52 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu obiektywnego wskazania zmęczenia i zapotrzebowania na zasoby informacyjne 25/ZP/14" usunięto dnia: 2014-07-04 12:51 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Dostawa systemu obiektywnego wskazania zmęczenia i zapotrzebowania na zasoby informacyjne " stworzono dnia: 2014-07-04 12:49 przez: Magdalena Puszkarska
 • Artykuł : "Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku nr 5 - 24/ZP/14" stworzono dnia: 2014-07-04 12:24 przez: Beata Stoś
 • Strona : "Sprawozdania finansowe" zmieniono dnia: 2014-07-02 12:54 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Sprawozdanie finansowe za rok 2013" stworzono dnia: 2014-07-01 15:04 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Lekarz neurolog" stworzono dnia: 2014-07-01 14:01 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs na funkcję Profesora Nadzwyczajnego – Kierownika Kliniki Neurologii Ośrodka Klinicznego WIML" stworzono dnia: 2014-07-01 13:31 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs na funkcję Profesora Nadzwyczajnego – Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Ośrodku Klinicznym WIML" stworzono dnia: 2014-07-01 13:29 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa i wykonanie systemu archiwizacyjnego i składowania danych prowadzonych badań i treningów pilotów oraz dostawa sprzętu komputerowego 22/ZP/14" stworzono dnia: 2014-06-30 13:19 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu komputerowego 20/ZP/14" stworzono dnia: 2014-06-17 10:09 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej 23/ZP/14" stworzono dnia: 2014-06-16 14:50 przez: Magdalena Puszkarska