BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-23 11:18 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-23 11:16 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-20 12:48 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-20 12:46 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-20 12:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-02-20 12:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych - 1/ZP/18" stworzono dnia: 2018-02-20 12:44 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (choroby wewnętrzne)" zmieniono dnia: 2018-02-20 09:27 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (psychiatria)" zmieniono dnia: 2018-02-20 09:27 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznistwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (psychiatria)" stworzono dnia: 2018-02-20 09:26 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych (kardiologia)" stworzono dnia: 2018-02-20 09:25 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznistwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (choroby wewnętrzne)" zmieniono dnia: 2018-02-20 09:24 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznistwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (psychiatria)" zmieniono dnia: 2018-02-20 09:05 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Ośrodku Badań Orzecznistwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (psychiatria)" zmieniono dnia: 2018-02-20 09:04 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Ośrodku Badań Orzecznistwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (psychiatria)" stworzono dnia: 2018-02-20 09:02 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (echokardiografia)" stworzono dnia: 2018-02-16 13:37 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Elektryk" stworzono dnia: 2018-01-17 14:38 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego." stworzono dnia: 2018-01-17 13:57 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Klinice Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego (dyżury medyczne)" stworzono dnia: 2018-01-17 13:56 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-27 11:45 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-27 11:44 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-21 12:17 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-18 11:47 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-15 15:02 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Wykonanie usługi polegającej na objęciu nadzorem autorskim i opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego - 12/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-15 14:31 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-14 13:37 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów - 13/ZP/17" zmieniono dnia: 2017-12-14 13:36 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Kliniki Chirurgii w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-12 15:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Ośrodka Klinicznego w Pracowni USG" zmieniono dnia: 2017-12-12 15:06 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Poradni Dermatologicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ośrodka Klinicznego" zmieniono dnia: 2017-12-12 15:06 przez: Sylwester Guzowski