BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Historia zmian

 • Artykuł : "Modernizacja budynku nr 21 oraz dostosowanie pomieszczeń do badań kierowców - 22/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-22 12:17 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz kaset odczynnikowych z materiałami eksploatacyjnymi do analizatora GEM 3000 - 26/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-22 12:01 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz kaset odczynnikowych z materiałami eksploatacyjnymi do analizatora GEM 3000 - 26/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-22 12:01 przez: Paulina Woźniak
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz kaset odczynnikowych z materiałami eksploatacyjnymi do analizatora GEM 3000 - 26/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-22 12:01 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz kaset odczynnikowych z materiałami eksploatacyjnymi do analizatora GEM 3000 - 26/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-22 11:50 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora oraz kaset odczynnikowych z materiałami eksploatacyjnymi do analizatora GEM 3000 - 26/ZP/18" stworzono dnia: 2018-10-22 11:49 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 11:30 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 11:29 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 11:28 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 11:27 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 24/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 10:48 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 24/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 10:19 przez: Paulina Woźniak
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 24/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-19 10:19 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w zakresie chorób wewnętrznych w Ośrodku Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy" stworzono dnia: 2018-10-17 14:19 przez: Sylwester Guzowski
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 23/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-17 13:04 przez: Paulina Woźniak
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 23/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-17 13:04 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 23/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-17 13:01 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 23/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-17 13:00 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Dostawa materiałów medycznych - 23/ZP/18" stworzono dnia: 2018-10-17 12:58 przez: Beata Stoś
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-12 12:45 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-12 12:43 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-12 12:43 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie - 27/ZP/18" stworzono dnia: 2018-10-12 12:38 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 25/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-12 11:06 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 25/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-12 11:05 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 25/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-11 12:26 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 25/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-11 12:24 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa sprzętu medycznego - 25/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-11 12:24 przez: Tomasz Miętek
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 24/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-08 12:19 przez: Paulina Zalejasz
 • Artykuł : "Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 24/ZP/18" zmieniono dnia: 2018-10-08 12:19 przez: Beata Stoś