BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 • Struktura organizacyjna WIML

  DYREKCJA

  OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY

  OŚRODEK KLINICZNY

  CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ

  ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

  PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  PION ADMINISTRACYJNY

  PION OCHRONY

  Więcej