Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Struktura organizacyjna WIML

DYREKCJA WIML
 • Dyrektor WIML
 • Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 • Z-ca Dyrektora - Kierownik Ośrodka Klinicznego
OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY
 • Pion Organizacji Nauki
 • Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
 • Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
 • Zakład Psychologii Lotniczej
OŚRODEK KLINICZNY
 • Szpital
  • Kliniki
  • Zakłady
   • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • Diagnostyki Laboratoryjnej
   • Diagnostyki Obrazowej
  • Centralny Blok Operacyjny
  • Izba Przyjęć
 • Poradnia POZ
 • Przychodnia Stomatologiczna
 • Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy
 • Oddział Zaopatrzenia Medycznego
 • Sekcja Planowania i Analiz Usług Medycznych
 • Sekcja Administracji Medycznej
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Kasa
PION ADMINISTRACYJNY
 • Wydział Personalno-Administracyjny
  • Sekcja Kadr i Mobilizacji
  • Sekcja Personalna
  • Sekcja Planowania i Szkolenia
  • Sekcja Rekrutacji, Oceny i Motywowania
 • Logistyka
  • Dział Techniczny
  • Dział Materiałowy
  • Sekcja Planowania i zamówień Publicznych
  • Sekcja Utrzymania Czystości
 • Pracownia Informatyki
PION OCHRONY
 • Punkt Ewidencyjny
 • Archiwum Wyodrębnione

Data wytworzenia: 2020-03-31 Autor: Izabela Szczepanik Data publikacji: 2020-03-30 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Izabela Szczepanik Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 Osoba modyfikująca: Izabela Szczepanik
Data stworzenia : 2014-04-09 14:43 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:43 Osoba udostępniająca na stronie : Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 17:13 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki