BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Typ zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony

Temat zamówienia publicznego: dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 11_ZP_18 w części nr 3,4,6,10,12,16,17,21,26,28,37,40.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 11_ZP_18


Data wytworzenia: 2018-06-13 15:25 Autor: Tomasz Miętek Data publikacji: 2018-06-13 15:25 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Miętek Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 Osoba modyfikująca: Tomasz Miętek