BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Dostawa materiałów i wyrobów medycznych - 16/ZP/20

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wiml.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Ogłoszenie o wynikach postępowania dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ogłoszenie o wynikach postępowania dla części nr 7 i 8


Data wytworzenia: 2020-10-16 09:42 Autor: Beata Stoś Data publikacji: 2020-10-16 09:42 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Stoś Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 Osoba modyfikująca: Beata Stoś