BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Typ zamówienia publicznego:postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Temat zamówienia publicznego: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-07-20 13:39 Autor: Tomasz Miętek Data publikacji: 2018-07-20 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Miętek Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-10 Osoba modyfikująca: Tomasz Miętek