BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Typ zamówienia publicznego:postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Temat zamówienia publicznego: Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

UWAGA!  Ponowna zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 05.12.2018 godzina: 10:00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-10-12 12:38 Autor: Tomasz Miętek Data publikacji: 2018-10-12 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Miętek Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 Osoba modyfikująca: Beata Stoś