BIP - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kompleksu kuchennego WIML w Warszawie - 15/ZP/20

Typ zamówienia publicznego: Zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

Temat zamówienia publicznego: Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kompleksu kuchennego WIML w Warszawie - 15/ZP/20

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert: 27.11.2020r. godzina: 10:00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-11-02 14:54 Autor: Magda Puszkarska Data publikacji: 2020-11-02 14:54 Osoba udostępniająca na stronie: Magda Puszkarska Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-29 Osoba modyfikująca: Beata Stoś