Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Dostępność

  • Deklaracja dostępności

    Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wiml.nowybip.pl

    Więcej
Data stworzenia : 2021-03-24 12:09 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2021-03-24 12:09 Osoba udostępniająca na stronie : Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-01 13:48 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki