Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Struktura organizacyjna WIML

DYREKCJA WIML
 • Dyrektor WIML
 • Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 • Z-ca Dyrektora - Kierownik Ośrodka Klinicznego
OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY
 • Pion Organizacji Nauki
 • Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego
 • Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
 • Zakład Psychologii Lotniczej
OŚRODEK KLINICZNY
 • Szpital
  • Kliniki
   • Chorób Wewnętrznych
   • Chirurgii Ogólnej
   • Neurologii
   • Otolaryngologiczna
   • Okulistyczna
  • Zakłady
   • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • Diagnostyki Laboratoryjnej
   • Diagnostyki Obrazowej
  • Centralny Blok Operacyjny
  • Izba Przyjęć
 • Poradnia POZ
 • Przychodnia Stomatologiczna
 • Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy
 • Oddział Zaopatrzenia Medycznego
CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ
ŚRODOWISKOWA PRACOWNIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DIAGNOSTYCZNYCH JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 • Sekcja Księgowości i Sprawozdawczości
 • Sekcja Rozliczeń i Ewidencji Księgowej Projektów
 • Sekcja Rozrachunków i Ewidencji Obiegu Dokumentów
 • Sekcja Księgowości Materiałowej i Ewidencji Majątku
 • Sekcja Planowania i Analiz Usług Medycznych
 • Sekcja Płac
 • Kasa Główna
PION ADMINISTRACYJNY
 • Wydział Administracyjno-Personalny
  • Sekcja Kadr i Mobilizacji
  • Sekcja Personalna
  • Sekcja Planowania i Szkolenia
 • Logistyka
  • Dział Techniczny
  • Dział Materiałowy
  • Sekcja Utrzymania Czystości
 • Informatyka
  • Pracownia Informatyki
  • Sekcja Eksploatacji i Konserwacji
 • Sekcja Planowania i Zamówień Publicznych
PION OCHRONY
 • Punkt Ewidencyjny
 • Archiwum Wyodrębnione

Data wytworzenia: 2022-01-10 Autor: Izabela Szczepanik Data publikacji: 2022-01-10 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Izabela Szczepanik Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-08 Osoba modyfikująca: Izabela Szczepanik
Podmiot udostępniający informacje: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Data stworzenia : 2014-04-09 14:43 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:43 Osoba udostępniająca na stronie : Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 17:13 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki